O FIRME REFERENCIE PODLAHY OBJEDNÁVKA KONTAKT

Betónové podlahy
Hlavným programom spoločnosti sa stali priemyslové podlahy, z ktorých dominantný podiel pripadá na pancierové betónové vsypové podlahy. Systém betónovej podlahy so špeciálnymi vsypmi spočíva v monolitickom spojení nosnej betónovej dosky s odolnou povrchovou vrstvou, vytvorenou cementovými vsypmi. Tieto vsypy sú predmiešané kompozity s vysokoodolným plnivom na báze titanu, korundu a kremíka, cementov a prísad. Po ich strojovom zapracovaní do čerstvého betónu vzniká odolná nášľapná vrstva hrubá cca 3mm. Ihneď po dohladení sa nášľapná vrstva ošetrí utesňujúcim a vytvrdzujúcim nástrekom (náterom) akrylátovej živice. Výsledným produktom tohto systému je podlaha s mimoriadne trvanlivým, oteruvzdorným a bezprašným povrchom, ktorý je prirodzene protišmykový a má zvýšenú odolnosť proti prenikaniu (vsakovaniu) vody, ropných produktov a tukov.
 
Obľúbenosť a rozšírenosť týchto podláh je odrazom nielen ich úžitkových parametrov, ale tiež významných predností v porovnaní s inými typmi priemyslových podláh. Pancierové betónové podlahy totiž ponúkajú:
  • Cenovú výhodnosť
  • Rýchlu realizáciu
  • Konštrukcia nosnej betónovej dosky
    Najvýhodnejší systém nosnej dosky z dôvodov ekonomických, časových, ale aj statických je systém jednovrstvový, kde je doska uložená priamo na zhutnený podklad, resp. na izoláciu proti vode azemnej vlhkosti (prípadne iný požadovaný druh izolácie). Výstuž betónovej dosky môže byť navrhnutá klasickými zvarovanými sieťami (KARI), alebo ako rozptýlená oceľová výstuž. Naša firma INS, spol. s r.o. v tejto oblasti spolupracuje s firmou BEKAERT a ako alternatívu vystuženia nosnej dosky používa jej oceľové vlákna DRAMIX. Toto oceľové vlákno so zahnutými koncami vyrobené z vysokopevnostného oceľového ťahaného drôtu (1000 MPa min.) totiž predstihuje obdobné výrobky na trhu svojimi technickými parametrami.